Isolering

tjänster

Isolering med mineralull

Mineralull är den mest använda isoleringen. Råmaterialet är sten eller glas som hettas upp till smältpunkten och spinns till trådar finare än hår. Mineral eller stenull finns i ett stort antal produkter, anpassade för olika isoleringsändamål. Bygg- och bjälkskivor för bjälklag, takstolar, ytter och innerväggar, skalmurar, tak och mark är några exempel.

Både skivor och mattor kan ha påklistrade vindskydd av papp. För hemmasnickare finns särskilt lätthanterliga förpackningar. I sortimentet ingår dessutom speciella produkter för bland annat takfotsisolering, tätningsremsor och drev.

Mineralullsisolering tillverkas också för olika byggsystem. De flesta mineralullsprodukter klassas som obrännbara och kan därför användas som brandskyddsisolering. Med hänsyn till värmeisoleringsförmågan finns kvalitetsklasserna A och B. A klassen har 15 % större isoleringsförmåga, varför en tilläggsisolering kan göras tunnare med material av denna klass. En tumregel är att välja klass A för väggar. På bjälklag där utrymmet vanligen är större används den mera utrymmeskrävande men billigare B-klassen.

Volymvikten hos mineralull varierar mellan 20 och 160 kilo per kubikmeter. Isoleringsskivor som är tyngre än cirka 80 kilo är så pass formstabila att de kan monteras utan mellanliggande reglar. Vissa av dessa skivor är också så täta att de inte behöver särskilt vindskydd.

tjänster

Isolering med cellplast

Cellplast är en gemensam beteckning för isoleringsskivor tillverkade av styren, polystyren och polyuretan. Dess värmeisoleringsförmåga är ungefär jämställd med mineralullens isoleringsförmåga.

Cellplast är däremot ett betydligt tätare material än mineralull, vilket bland annat gör materialets isoleringsegenskaper mer svårbedömda för amatören. Vissa cellplasttyper släpper till exempel igenom vattenånga i samma grad som bland annat betong, kalkbruk och kork, medan andra sorter är klart begränsade.

Det är därför mycket angeläget att man tar del av den tekniska redovisningen av materialets egenskaper. Cellplast används mest som isolering i golv, tak och väggar. Volymvikten varierar från 15 till 50 kilo per kubikmeter. Vid till exempel isolering av golv bör materialet ha en volymvikt på minst 20 kilo per kubikmeter.

  • Isolering av tak
  • Isolering av vägg
  • Isolering av golv
  • Isolering av vind
  • Byta ut isolering

Vi jobbar snabbt, noggrant och mycket flexibelt för att hålla hög kvalitet och servicenivå. Vi respekterar dina önskemål i minsta detalj och anpassar oss efter dina specifika behov. Dessutom använder vi endast de bästa materialen och miljöanpassade högeffektiva metoder, vilket hjälper oss att uppnå utmärkta resultat.