Ventilation

tjänster

Ventilation

Du kan välja bland olika typer av ventilationssystem. De kan också kombineras med olika energibesparande system. Det viktigaste är att ventilationen gör det den ska: tillför frisk luft och för bort fukt och förorenad luft.

Det finns samtidigt krav på att varje byggnad ska göra av med så lite energi som möjligt. Välj ventilation och minska energianvändningen! Du kan spara energi genom åtgärder både på byggnaden och på installationerna, till exempel ventilationssystemet.

Vi jobbar snabbt, noggrant och mycket flexibelt för att hålla hög kvalitet och servicenivå. Vi respekterar dina önskemål i minsta detalj och anpassar oss efter dina specifika behov. Dessutom använder vi endast de bästa materialen och miljöanpassade högeffektiva metoder, vilket hjälper oss att uppnå utmärkta resultat.

  • Installation, service och underhåll av ventilationsanläggningar, kyl och värmepumpar, värmecentraler, analoga och datoriserade system.
  • Konsultarbete inom energi, VVS, ventilation, kyla, värmepumpar, fastighetsautomation.
  • Energianalyser och energioptimering.
  • Entreprenader ventilation, el, el i styr, byggautomation, kyl och värmepumpar.
  • Teknisk fastighetsförvaltning.